Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę.

Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

Kwiecień 2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

 1. Wprowadzenie

 2. Kto jest administratorem przetwarzania danych? 

 3. Czym są pliki cookie i inne podobne technologie? 

 4. Pozwolenie na korzystanie z plików cookie na naszej stronie internetowej

 5. Jakie kategorie danych gromadzimy i wykorzystujemy?

 6. Rodzaje plików cookie używanych na naszej stronie internetowej

 7. Lista plików cookie używanych na tej stronie internetowej

 8. W jakim celu zbieramy dane?

 9. Jak długo przechowujemy dane? 

 10. Zarządzanie plikami cookie

 11. Dane kontaktowe administratora danych i Twoje uprawnienia do ochrony danych

 12. Dane kontaktowe naszego administratora ochrony danych osobowych

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie zawiera informacje o plikach cookie i innych podobnych technologiach (zwanych dalej łącznie „Cookies”) wykorzystywanych w naszej witrynie internetowej („Witrynie internetowej”) oraz w naszej aplikacji mobilnej („Aplikacji”), zwanych dalej również „Obiektami”, w celu umożliwienia Użytkownikowi lepszego zrozumienia korzystania z plików cookie w trakcie nawigacji oraz wyrażenia zgody.

 

2. Kto jest administratorem przetwarzania danych?

W przypadku gdy w niniejszej Polityce pojawią się sformułowania takie jak „Spółka”, „my”, „nasz/nasza” lub „administrator danych”, będą się one odnosić do:

Blue SAS, 75, boulevard Haussmann - 75008 Paryż, Francja (R.C.S n° 490 641 354), który jest administratorem danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów zgodnie z niniejszą polityką prywatności (dalej: „Spółka”, „my”, „nasz/nasza”, „administrator danych”).

3. Czym są pliki cookie i inne podobne technologie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze, dysku twardym, smartfonie lub tablecie (zwanych dalej „Urządzeniami”). Pliki cookie zawierają niewielką ilość danych specyficznych dla użytkownika i umożliwiają serwerowi zaproponowanie spersonalizowanej strony na urządzeniu użytkownika.

W naszych Właściwościach możemy również używać podobnych technologii określonych jako „znaczniki” (takich jak „piksele śledzenia” lub „skrypty”), „HTML5 local storage”, „Web beacon” (sygnalizator sieciowy) lub „wtyczki”, a także „zestawy do tworzenia oprogramowania” (SDK) i techniki rozpoznawania odcisków palców, jak również technologii, które umożliwiają przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji na urządzeniu użytkownika, w celu jego identyfikacji na potrzeby analizy odwiedzin na stronie internetowej lub w aplikacji.

Takie podobne technologie mogą być również wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie w celu umożliwienia przechowywania informacji o Urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do naszych Obiektów lub w celu umożliwienia przesyłania ich do i z tego Urządzenia.

Ponadto dzięki wdrożeniu plików cookie i innych podobnych technologii opisanych powyżej, jeśli Użytkownik powróci do naszych Obiektów, będzie mógł zapoznać się i rozpoznać te technologie, wykorzystywane głównie do zapewnienia działania naszej Strony internetowej lub w celu usprawnienia działania tej Strony lub Aplikacji, a także w celu dostarczania informacji handlowych i marketingowych właścicielowi Strony internetowej.

 

4. Pozwolenie na korzystanie z plików cookie w naszej Witrynie internetowej lub w Aplikacji

Zgodnie z informacją o wykorzystaniu Cookies zamieszczonej na stronie głównej naszej Witryny internetowej (lub przed pierwszym użyciem Aplikacji) oraz w naszej Polityce dotyczącej Cookies, klikając przycisk „Akceptuj wszystko i kontynuuj w witrynie” („Akceptuj”) na pasku Cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystanie opisanych tutaj Cookies, o ile nie zostały ustawione preferencje w obszarze „Ustawienia Prywatności” lub nie zmieniono ustawienia przeglądarki, w celu wyłączenia używania ich. 

 

5. Jakie kategorie danych gromadzimy i wykorzystujemy?

W przypadku gdy „Użytkownik” odwiedza „Witrynę internetową” i korzysta z usługi porównywania lub z „Aplikacji”, gromadzone są następujące kategorie danych: 

 • Zbieramy informacje dotyczące odwiedzin Witryny internetowej i korzystania z niej przez Użytkownika, takie jak używane przez Użytkownika urządzenie i przeglądarka, adres IP lub nazwy domen komputerów łączących się z Witryną internetową, adresy URI żądań, czas żądania, metoda użyta do złożenia żądania na serwerze, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (zakończono pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i używanego środowiska komputerowego, data i godzina wizyty, czas trwania wizyty, strona odsyłająca i ścieżka nawigacji w Witrynie internetowej odnosząca się do wizyty i interakcji w tej Witrynie internetowej, w tym usługi i oferty, którymi Użytkownik jest zainteresowany. Należy pamiętać, że możemy powiązać te informacje z kontem Użytkownika, o ile istnieje.

Więcej informacji na temat celów, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane, można znaleźć w następnym akapicie niniejszej Polityki.

 

6. Rodzaje plików cookie używanych w naszej Witrynie internetowej

6.1. Rodzaje plików cookie według organu zarządzającego

W zależności od podmiotu, który zarządza Witryną internetową lub domeną, z której pliki cookie są ustawiane i przetwarzane, wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

 • Zastrzeżone pliki cookie: są wysyłane do Urządzenia użytkownika z Witryny internetowej lub domeny zarządzanej przez nas i z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.

 • Cookies stron trzecich: są one wysyłane do Urządzenia użytkownika z Witryny internetowej lub domeny innej niż odwiedzane i niezarządzane przez nas, ale przez odrębny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pośrednictwem Cookies.

6.2. Rodzaje plików cookie w zależności od czasu, przez jaki użytkownicy są połączeni: 

W zależności od tego, jak długo użytkownik pozostaje aktywny na swoim Urządzeniu, istnieją następujące rodzaje plików cookie:

 • Cookies sesyjne: pełnią funkcję odbierania i przechowywania danych, gdy użytkownik loguje się w Witrynie internetowej. Te pliki cookie nie są przechowywane na Urządzeniu po zakończeniu sesji w przeglądarce lub po opuszczeniu Witryny internetowej.

 • Stałe pliki cookie: Cookies tego typu są przechowywane na Urządzeniu użytkownika, są dostępne i mogą być przetwarzane zarówno po opuszczeniu Witryny internetowej przez użytkownika, jak i podczas przeglądania jej przez określony czas. Plik cookie pozostaje na dysku twardym do dnia jego wygaśnięcia. Maksymalny czas wykorzystywania stałych plików cookie w naszej Witrynie internetowej wynosi 1 rok. Po upływie tego czasu przeglądarka usunie plik cookie z dysku twardego.

6.3. Rodzaje Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z ich przewidywanym wykorzystaniem

Pliki cookie i inne podobne technologie (zwane łącznie „Cookies”) można pogrupować w następujący sposób:

 • Pliki cookie pełniące niezbędne funkcje: Techniczne pliki cookie są absolutnie niezbędne do zapewnienia działania naszej Witryny internetowej lub naszej Aplikacji, są konieczne do nawigacji oraz korzystania z różnych funkcji. Bez nich nie jest możliwe korzystanie na przykład z narzędzi wyszukiwania i porównywania, zachowywanie preferencji określonej waluty ani logowanie się i korzystanie z konta osobistego.

Używamy również tych plików cookie do pomiaru statystyk ruchu i wydajności różnych wersji tej samej witryny (powszechnie nazywanych „testami A/B”) w celu wykrywania problemów z nawigacją i organizowania treści, a także ze względów bezpieczeństwa.

 • Cookies służące do personalizacji, reklamowania i remarketingu: te pliki cookie służą do zbierania i przetwarzania informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych usług i/lub naszych treści, a także do pomiaru dostarczanych treści i ich interakcji z reklamą, na przykład poprzez kliknięcie reklamy, w celu utworzenia profilu Użytkownika, określenia jego zainteresowań, wyświetlania mu spersonalizowanych, istotnych dla niego reklam i/lub treści w naszych Obiektach lub w naszych reklamach pojawiających się w innych witrynach internetowych lub aplikacjach. Zazwyczaj zawartość strony lub aplikacji służy do przetwarzania lub wnioskowania o zainteresowaniach Użytkownika na potrzeby wyboru przyszłych reklam i treści. Możemy również korzystać z usług świadczonych przez strony trzecie w naszym imieniu, w celu gromadzenia danych i/lub wyświetlania reklam podczas odwiedzania przez użytkowników naszych Obiektów lub wyświetlania naszych reklamach w innych witrynach internetowych lub w innych aplikacjach, aby móc wyświetlać naszym użytkownikom reklamy dotyczące towarów i usług będących przedmiotem ich zainteresowania.

 • Wybór, dostawa, raportowanie reklam osób trzecich: ten cel jest związany z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji przez osoby trzecie, które umieszczają pliki cookie i inne technologie śledzenia w naszych obiektach, a także z łączeniem z wcześniej zebranymi informacjami, co pozwoli wybrać i dostarczyć spersonalizowane reklamy dla Użytkownika oraz zmierzyć dostawę i skuteczność takich reklam. Obejmuje to wykorzystanie wcześniej zebranych informacji na temat Twoich zainteresowań w celu wybrania reklam, przetwarzania danych pozwalających wybrać określone reklamy, ustalenia częstotliwości ich wyświetlania w przeszłości oraz miejsca ich wyświetlania, jak również, czy użytkownik podjął jakiekolwiek działania związane z reklamą, typu kliknięcie jej. Może to również obejmować personalizację, tj. zbieranie i przetwarzanie informacji związanych z zainteresowaniami Użytkownika w celu późniejszego dopasowania reklam i/lub treści do Użytkownika w innych kontekstach, także w innych witrynach internetowych czy w innych aplikacjach. Firmy te wykorzystują jednak informacje nieidentyfikowane bezpośrednio (lecz nieobejmujące na przykład imienia i nazwiska, adresu fizycznego, adresu e-mail lub numeru telefonu Użytkownika).

W tym przypadku mówimy o „plikach cookie stron trzecich”, które nie są przez nas zarządzane i ze względu na ich działanie nie są nam udostępniane, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za zarządzanie nimi i ich docelowe wykorzystywanie. Artykuł 7 niniejszej Polityki dotyczącej Cookies zawiera więcej informacji na temat profilu wyżej wymienionych osób trzecich, celów ich przetwarzania oraz mechanizmu opt-out.

 
 • Przekazywanie danych do państw trzecich: Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie danych do państw, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym do państw nieobjętych zasadą adekwatności i w których określone programy krajowe pochodzące spoza Unii Europejskiej mogą zagwarantować organom publicznym dostęp do danych osobowych Użytkownika. Tutaj można znaleźć dalsze informacje na temat przekazywania danych do państw trzecich nieobjętych zasadą adekwatności.

Cel przekazania: strony trzecie mające swoje siedziby w krajach trzecich mogą zbierać dane osobowe za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia, gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę internetową i akceptuje korzystanie z następujących kategorii plików cookie: Cookies w celu poprawy komfortu użytkowania i Cookies w celu personalizacji reklam. 

Rodzaj przekazywanych danych: gromadzimy następujące informacje dotyczące odwiedzin Witryny internetowej, korzystania z niej i/lub naszych usług: informacje dotyczące urządzenia i używanej przeglądarki, adresu IP lub nazwy domen komputerów podłączonych do Witryny internetowej, adresów w notacji URI żądań, czasów żądań, metody użytej do złożenia żądania na serwerze, rozmiaru pliku uzyskanego w odpowiedzi, kodu cyfrowego wskazującego status odpowiedzi udzielonej przez serwer (prawidłowego zakończenia, błędu itp.) oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego i używanego środowiska informatycznego, daty i godziny wizyty, czasu trwania wizyty, strony odsyłającej i ścieżki nawigacji w Witrynie internetowej odnoszącej się do tej wizyty oraz interakcji w tejże Witrynie internetowej, w tym usług i ofert, którymi Użytkownik jest zainteresowany. 

Tożsamość lub kategorie odbiorców: dane mogą być przekazywane dostawcom Ad-tech i innym podmiotom umieszczającym swoje pliki cookie lub inne technologie w naszych Obiektach, który mają swoje siedziby w krajach trzecich i zajmują się dostarczaniem ukierunkowanych reklam. Artykuł 7 niniejszej Polityki dotyczącej Cookies zawiera listę tych podmiotów.

 

Ryzyko przekazania: w odniesieniu do przekazywania danych do USA, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 z dnia 16.07.2020 roku (Komisarz ds. Ochrony Danych/ Facebook Ireland Ltd i Maximillian Schrems) unieważnił Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE-USA. W szczególności Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że wymogi amerykańskiego prawa krajowego, a w szczególności programy, które ze względów bezpieczeństwa narodowego umożliwiają amerykańskim organom publicznym dostęp do danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych, pociągają za sobą ograniczenia w zakresie ochrony danych osobowych, które nie są chronione. W tym sensie nie spełniają one wymagań zasadniczo równoważnych wymaganiom przewidzianym w prawie europejskim, a ponadto przepisy te nie przyznają praw zainteresowanym stronom, które mogą być ścigane sądownie przez władze amerykańskie. Podstawa prawna przekazania: wyraźna zgoda Użytkownika, o ile została udzielona (art. 49 RODO ust. 1 lit. A).

Podstawa prawna przekazania: wyraźna zgoda Użytkownika, o ile została udzielona.

 

7. Lista plików cookie wykorzystywanych w tej Witrynie internetowej

Aby wyświetlić listę plików cookie wykorzystywanych w tej witrynie internetowej, kliknij tutaj.

Informacje zawarte w powyższym wykazie zostały przekazane przez inne spółki, które je generują. Spółki te posiadają własną politykę prywatności, w której przedstawiają swoje oświadczenia, a także obowiązujące systemy wyłączania.

lastminute.com group nie ponosi odpowiedzialności za treść i dokładność polityki plików cookie stron trzecich zawartej w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

 

8. W jakim celu gromadzimy dane?

Dlaczego?

A. Tworzenie i utrzymanie stosunku umownego ustanowionego w celu świadczenia wymaganej Usługi na wszystkich jej etapach i poprzez każdą możliwą integrację i modyfikację.

Na jakiej podstawie prawnej?

Dla zapewnienia wymaganej usługi

 


 

Dlaczego?

B. Aby móc przestrzegać wymogów prawnych i regulacyjnych oraz zgodności, a także odpowiadać na wnioski prowadzących dochodzenie organów rządowych lub organów ścigania.

Na jakiej podstawie prawnej?

W celu zapewnienia przestrzegania prawa

 


 

 

Dlaczego?

C. W celu przeprowadzenia anonimowej i zbiorczej analizy statystycznej, aby sprawdzić, w jaki sposób wykorzystywane są nasze produkty i usługi oraz zweryfikować naszą wydajność.

Na jakiej podstawie prawnej?

Zgodnie z wyjątkiem zdefiniowanym jako „bezwzględnie konieczny” (w stosownych przypadkach, np. poprzez usprawnienie działania i codzienne zarządzanie naszą Witryną internetową i Aplikacją) lub na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (z wykorzystaniem banerów dla Cookies lub poprzez ustawienia przeglądarki) 

 


 

 

Dlaczego?

D. W celu dostosowania i personalizacji reklam i powiadomień marketingowych online (powiadomień online) na podstawie informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie i związanych z wykorzystywaniem przez Użytkownika naszej Witryny internetowej, produktów i usług, jak również z nawigacją Użytkownika na innych stronach.

Na jakiej podstawie prawnej?

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody (tj. poprzez banery dla plików cookie lub poprzez ustawienia przeglądarki)

 


 

 

Dlaczego?

E. W celu umożliwienia innym stronom trzecim (Dostawcom) dostosowywania i personalizowania powiadomień reklamowych i marketingowych online, które mają być wyświetlane w naszych Obiektach lub w witrynach internetowych stron trzecich, na podstawie informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z naszej Witryny internetowej, które to informacje strony trzecie gromadzą we własnym zakresie.

Na jakiej podstawie prawnej?

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody (tj. poprzez banery dla plików cookie lub poprzez ustawienia przeglądarki)

 


 

 

Dlaczego?

F. W celu przekazywania danych osobowych do państw (USA), które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym państw, których nie obejmuje zasada adekwatności i w których określone programy krajowe pochodzące spoza Unii Europejskiej mogą zagwarantować organom publicznym dostęp do danych osobowych Użytkownika. 

Na jakiej podstawie prawnej?

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody (tj. poprzez banery dla plików cookie lub poprzez ustawienia przeglądarki)

 

9. Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów i przeprowadzenia działań opisanych w niniejszej Polityce prywatności dotyczącej plików cookie lub do zrealizowania innych zadań zakomunikowanych Użytkownikowi, bądź tak długo, jak zezwalają na to obowiązujące przepisy. Więcej informacji na temat czasu przechowywania danych można znaleźć tutaj:

Dane zebrane poprzez tagowanie

Techniczne pliki cookie

Okres przechowywania danych

Maksymalnie 3 lata

Data rozpoczęcia

Od dnia rozpoczęcia nawigacji w naszej Witrynie internetowej lub rozpoczęcia korzystania z naszej aplikacji

 


 

Dane zebrane poprzez tagowanie

Nietechniczne pliki cookie

Okres przechowywania danych

Maksymalnie 1 rok

Data rozpoczęcia

Od dnia rozpoczęcia nawigacji w naszej Witrynie internetowej lub rozpoczęcia korzystania z naszej aplikacji

 


 

 

10. Zarządzanie plikami cookie

Należy pamiętać, że jeśli na Urządzeniu nie są aktywowane Cookies, korzystanie z Witryny internetowej może być ograniczone, co uniemożliwia przeglądanie i korzystanie z naszych usług.

10.1 Jak wyłączyć/włączyć pliki cookie?

Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można zdecydować się na wyłączenie plików cookie lub otrzymywanie powiadomień przed zaakceptowaniem tych plików. Można również usunąć wszystkie pliki cookie zainstalowane w folderze plików cookie przeglądarki. Należy pamiętać, że każda przeglądarka ma inną procedurę zarządzania i konfigurowania plików cookie. Poniżej wymienione są metody zarządzania plikami cookie w głównych przeglądarkach:

Jeśli używasz innej przeglądarki, zapoznaj się z menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat zarządzania plikami cookie na tabletach lub smartfonach, zapoznaj się z odpowiednią dokumentacją lub archiwami pomocy online.

10.2 Jak włączyć/wyłączyć pliki cookie innych firm?

Nie instalujemy plików cookie innych firm. Są one instalowane przez naszych partnerów lub strony trzecie podczas odwiedzania naszej Witryny internetowej. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z witrynami internetowymi naszych partnerów, aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania zainstalowanymi plikami cookie innych firm. Jednak zalecamy odwiedzanie Witryny internetowej http://www.youronlinechoices.com/it/, w której można znaleźć przydatne informacje na temat korzystania z plików cookie, a także środków umożliwiających ochronę swojej prywatności w internecie.

10.3 Jak wyłączyć powiadomienia web push?

Możesz wyłączyć powiadomienia web push przez przeglądarkę:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/notifiche-push

Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/it-it/help/10761/windows-10-change-notification-action-settings

Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri40734/mac

 Aby wyłączyć sieci WPN kliknij tutaj.

11. Dane kontaktowe administratora danych i Twoje uprawnienia do ochrony danych 

Dane kontaktowe administratora danych, o którym mowa powyżej:

Blue SAS, 75, boulevard Haussmann - 75008 Paryż, Francja (R.C.S n° 490 641 354).

Można sprawdzić informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Blue SAS oraz informacje o prawach gwarantowanych przez RODO, zapoznając się z polityką prywatności dostępną pod adresem:  Polityka prywatności.

12. Dane kontaktowe naszego administratora ochrony danych osobowych

Możesz skontaktować się z naszym administratorem ochrony danych pod następującymi adresami:

Subskrybuj za darmo, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje dotyczące podróży.
Kliknij przycisk Zezwalaj, gdy zostanie wyświetlony monit dotyczący powiadomień.