Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę.

Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

Warunki korzystania z witryny 

Witamy na www.jetcost.pl, witrynie należącej do Blue SAS (dalej „Blue SAS”, „my”, „nasz”), francuskiej firmy  będącej członkiem grupy lastminute.com, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w Paryżu pod numerem RCS 490 641 354, z siedzibą pod adresem 75, boulevard Haussmann - 75008 Paryż, Francja. 

Niniejsza witryna („witryna”) zapewnia użytkownikom końcowym („Użytkownicy” i/lub „Konsumenci”) możliwość uzyskania informacji i porównania cen proponowanych przez dostawców lotów, pobytów w hotelu i wynajmu samochodów („Usługi”). 

Blue SAS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia, gdy są one konieczne ze względu na zmiany warunków rynkowych, zmiany ram prawnych lub regulacyjnych lub w przypadku zmiany czynnika ryzyka Blue SAS i/lub w związku ze świadczeniem usług udostępnianych w witrynie przez Blue SAS, inne firmy należące do grupy lastminute.com i/lub ich partnerów. 

Należy pamiętać, że korzystanie z witryny i jej funkcji, które są ogólnodostępne, oznacza akceptację niniejszych Warunków korzystania z witryny („Warunki”). 

Strona internetowa i wszelkie informacje, tekst, grafika i inne materiały wykorzystywane do świadczenia Usługi („Treści”) podlegają niniejszym Warunkom.

1. Akceptacja Warunków

Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi uważnie przeczytaj niniejszy dokument. Od momentu skorzystania z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki lub jeśli ich nie rozumiesz, nie korzystaj ani nie proś o dostęp do tej Usługi.

2. Opis Usługi

Za pośrednictwem swojej witryny lub innych stron powiązanych Blue SAS oferuje usługę porównywania lotów, pobytów w hotelu i wynajmu samochodów online udostępnianych przez reklamodawców zewnętrznych (sieć reklamowa, linie lotnicze lub internetowe agencje turystyczne, hotele lub sieci hotelowe i firmy wynajmujące samochody) za opłatą.

Niniejsza witryna wyświetla oferty dostępne w czasie rzeczywistym na różnych stronach poświęconych podróżom, oferty pobytów w hotelu i/lub wynajmu samochodów i natychmiast przedstawia użytkownikowi wyniki. W ten sposób Użytkownik uzyskuje bazę danych z inteligentnym podglądem dostępnych lotów, hoteli i samochodów oraz cech i cen związanych z wybranymi trasami oraz usługami. Użytkownik za pośrednictwem usługi ma bezpośredni dostęp do ofert, usług oraz produktów stron trzecich. Pamiętaj, że Blue SAS, jako redaktor, który przedstawia oferty, nie odgrywa żadnej roli w  zawieraniu umów dotyczących usług, produktów wnioskowanych przez użytkownika 

Jeśli chodzi o oferty lotów, Blue SAS oferuje również usługę wyszukiwania i porównywania premium („Usługa wyszukiwania i porównywania premium”), która umożliwi użytkownikowi porównanie ofert partnerów zewnętrznych wybranych bezpośrednio przez Blue SAS na podstawie przeprowadzonego wyszukiwania. Użytkownik, także przed rozpoczęciem wyszukiwania lub w jego trakcie może podjąć decyzję, korzystając z odpowiedniego „wyskakującego okna” („Porównaj partnerów”) o porównaniu ofert lotów między dwoma lub większą liczbą partnerów zewnętrznych wybranych przez Blue SAS. Wyniki tego porównania będą widoczne na oddzielnej stronie internetowej, która zostanie otwarta, gdy tylko Użytkownik wybierze i/lub potwierdzi wyżej wymienionych partnerów zewnętrznych.

W odniesieniu do produktu „Hotel” w niektórych przypadkach usługę porównania świadczy Bravometa CH SA z numerem rejestracyjnym CHE-357 283 222 i siedzibą w Vicolo dei Calvi 2 – 6830 Chiasso, Szwajcaria („Bravometa”). Niniejsza usługa porównywania produktów „Hotel” jest udostępniana użytkownikowi przez Bravometa w formie white label, czyli w ramach umowy reklamowej zawartej między Bravometa a Blue SAS, która w związku z tym nie odgrywa żadnej roli w zawieraniu umowy o pobyt w hotelu, o którą prosi użytkownik. Blue SAS, jako redaktor przedstawiający oferty Bravometa, nie ponosi odpowiedzialności za kompletność ani dokładność informacji publikowanych przez Bravometa, ani za usługę Bravometa, o którą prosi Użytkownik.

Zwracamy uwagę Użytkownika na fakt, że produkty i usługi, do których Użytkownik ma dostęp za pośrednictwem naszej witryny, są oferowane przez naszych profesjonalnych partnerów bezpośrednio (np. linie lotnicze, hotele i wypożyczalnie samochodów) lub pośrednio (np. biura podróży) za pomocą zewnętrznych stron internetowych, do których Użytkownik jest przekierowywany po wybraniu oferty. Dlatego też przed dokonaniem rezerwacji, zachęcamy do dokładnego sprawdzenia na stronie internetowej danego usługodawcy wszystkich szczegółów i warunków ofert, do których Użytkownik ma dostęp z naszej strony.

Jeśli zdecydujesz się na dostęp i/lub korzystanie z nich, korzystanie to będzie regulowane wyłącznie przez niezależne warunki świadczenia usług lub inny odpowiedni dokument przedstawiony przez strony trzecie. 

Blue SAS nie zapewnia żadnego rodzaju gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za  usługi, produkty i treści oferowane nainnych stronach internetowych ani za sposób, w jaki strony trzecie przetwarzają dane osobowe Użytkowników. Blue SAS nie jest biurem podróży ani organizatorem wycieczek. Nie świadczymy usług doradczych, które mogłyby stanowić podstawę do podejmowania decyzji i/lub działań. Nie będziemy stroną żadnych umów, które mogą zostać zawarte przez Użytkownika ze stronami trzecimi podczas korzystania z usługi porównywania Blue SAS.

W związku z tym, w przypadku reklamacji dotyczącej zakupionej usługi, Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z usługodawcą. 

3. Dostęp do Usługi i korzystanie z niej 

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi wyłącznie w celu porównywania cen lotów, hoteli, samochodów i innych szczegółów z zamiarem dokonywania rezerwacji lub organizowania podróży. Wyszukiwanie lotów, hoteli i/lub samochodów może odbywać się zgodnie z następującymi kryteriami: miasto/lotnisko odlotu, miasto/lotnisko docelowe, data odlotu i przylotu, liczba dorosłych i dzieci lub miejsce odbioru (w przypadku wynajmu samochodów).

Korzystanie z Usługi jest dozwolone wyłącznie w celach osobistych, a nie komercyjnych. Następujące czynności są zabronione bez pisemnej zgody Blue SAS:

  • Dostęp do Usługi za pomocą procedury ręcznej lub automatycznej do celów innych niż osobiste (indeksowanie handlowe lub wyszukiwanie);

  • Użytkownik nie może kopiować, powielać, przyjmować, wykorzystywać, sprzedawać, wymieniać ani odsprzedawać żadnych Treści związanych z Usługą; nie może używać oprogramowania ani innych środków, które mogą celowo lub w inny sposób zakłócać lub blokować normalne działanie Usługi (na przykład powodować przeciążenie naszych komputerów lub innych urządzeń, które umożliwiają dostęp do Usługi);

  • Zabronione jest również podejmowanie prób naruszania lub obchodzenia ograniczeń dotyczących wyłączenia korzystania z robotów lub innych środków bezpieczeństwa Usługi;

  • Użytkownik nie może próbować modyfikować, tłumaczyć, dostosowywać, odtwarzać, dekonstruować ani odkodowywać oprogramowania używanego w związku z Usługą;

  • Zabronione jest również korzystanie z Usługi w nielegalnych, szkodliwych lub niewłaściwych celach (na przykład zbieranie i przechowywanie danych osobowych).

Jeśli dowiemy się o zabronionych działaniach i/lub poczujemy się zagrożeni i/lub zobaczymy, że Usługa, inni klienci i strony trzecie są zagrożone przez działania Użytkownika możemy według własnego uznania zawiesić, zakazać lub zablokować dostęp Użytkownikowi bez powiadomienia go ani ponoszenia związanej z podjętymi krokami odpowiedzialności, a także podjąć działania prawne przeciwko takiemu Użytkownikowi.

4. Składowe ceny i możliwość dodatkowych opłat

Rozwiązania proponowanych lotów spełniające kryteria określone przez Użytkownika (podróż, terminy, liczba połączeń itp.) są uporządkowane od najtańszej do najdroższej opcji cenowej (w kolejności rosnącej). Innym możliwym kryterium klasyfikacji, które może wybrać Użytkownik, jest całkowity czas trwania podróży od chwili odlotu z lotniska odlotu do chwili lądowania na lotnisku docelowym („Czas trwania”). Domyślnym kryterium klasyfikacji jest kryterium „zalecane”, które sortuje wyniki według najlepszego stosunku czasu lotu (w tym międzylądowań) do ceny biletu. Użytkownik może modyfikować kryteria klasyfikacji za pomocą udostępnionych filtrów umożliwiających ograniczenie wyszukiwania tylko do określonych ofert (takich jak liczba międzylądowań, przedział cenowy, czas trwania, wybór terminu, wybór portów lotniczych itp.). Oferty porównywane na naszej stronie internetowej nie są wyczerpujące i pokazują oferty udostępniane przez naszych partnerów. Ceny wyświetlane na naszej stronie internetowej obejmują wszystkie koszty i kwoty za osobę, których nie można uniknąć, w tym podatki (na przykład podatki turystyczne i opłaty lotniskowe), z wyłączeniem kosztów dodatkowych usług (usług pomocniczych), które mogą być wybrane przez Użytkownika na stronie internetowej zewnętrznego usługodawcy. Stawki i charakterystyka usług przedstawionych na stronie internetowej Blue SAS są przekazywane przez dostawców zewnętrznych za pośrednictwem narzędzi informatycznych. Ponieważ nie możemy wykluczyć opóźnień transmisji lub błędów technicznych, zawsze sprawdzaj przed dokonaniem zakupu, czy nie pokazują się one na stronie internetowej dostawcy.

Dostawcy mogą oferować dodatkowe płatne usługi, takie jak ubezpieczenie. Linie lotnicze mogą również pobierać dodatkowe opłaty za niektóre usługi, takie jak wybór miejsca, zmiana karty pokładowej na lotnisku, przewożenie specjalnego bagażu. Te dodatkowe koszty nie są wliczone w cenę.

Oferty mogą podlegać określonym zasadom cenowym, takim jak zasady anulowania i zmiany, które różnią się w zależności od biletu. Ceny biletów i szczegółowe warunki mogą się różnić w zależności od linii lotniczej. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z warunkami taryfowymi mającymi zastosowanie do danego lotu na stronie internetowej dostawcy.

Proponowane oferty hoteli spełniające parametry wprowadzone przez Użytkownika (miasto, data, liczba gości itp.) są przedstawione według różnych kryteriów (w tym popularność, najniższa cena, najwyższa cena, odległość, ocena i zniżka). Wyniki są domyślnie klasyfikowane według „popularności”, która jest określana na podstawie trzech kryteriów: popularności hoteli/zakwaterowań (analiza najczęściej rezerwowanych hoteli/zakwaterowań na stronach rezerwacji naszych partnerów), liczby recenzji (liczba publicznych recenzji pozostawionych przez klientów dotyczących tych hoteli/zakwaterowań) oraz jakości treści (obecność lub brak szczegółowego opisu i liczby zdjęć dla każdego hotelu/zakwaterowania). Jeśli to możliwe, określamy, czy śniadanie jest wliczone w ustaloną cenę i/lub czy istnieje możliwość anulowania rezerwacji bez żadnych opłat/kar. W każdym przypadku dokładne warunki anulowania i opłaty są zamieszczone na stronie internetowej usługodawcy. Ponadto udostępniamy Użytkownikowi tzw. filtry „główne”, które pozwalają na ukrycie lub wybranie tylko określonych ofert (takie jak budżet, rodzaj hotelu/zakwaterowania, ranking, odległość od centrum miasta wybrana przez Użytkownika itp.), a także filtry „dodatkowe”, które umożliwiają wprowadzenie dodatkowych parametrów wyszukiwania związanych z dodatkowymi usługami oferowanymi przez hotel/miejsce zakwaterowania. Oferty porównywane na naszej stronie internetowej nie są wyczerpujące i przedstawiają oferty naszych partnerów.

Proponowane oferty wynajmu spełniające parametry wprowadzone przez Użytkownika (miejsce, czas odbioru i czas zwrotu) są uporządkowane od najtańszych do najdroższych (ceny rosnąco). Ponadto udostępniamy Użytkownikowi filtry, które pozwalają ukrywać lub wybierać tylko określone oferty (takie jak oferty danych partnerów, charakterystyka samochodu, zakres cenowy itp.). Oferty porównywane na naszej stronie internetowej nie są wyczerpujące i przedstawiają oferty naszych partnerów.

5. Korzystanie z Witryny  

Użytkownik może swobodnie odwiedzać witrynę i korzystać z jej funkcji w celach osobistych i niekomercyjnych. Korzystając z usługi porównywania udostępnionej przez Blue SAS, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że działa wyłącznie w celach prywatnych.

Użytkownik nie jest upoważniony do modyfikowania, ponownego wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, powielania, publikowania, licencjonowania lub umożliwiania wykorzystywania, zakładania działalności lub działań pochodnych, przekazywania lub sprzedawania, a w każdym razie wykorzystywania do celów komercyjnych lub wykorzystywania informacji, wiadomości, treści, oprogramowania i systemów lub produktów uzyskanych lub udostępnionych za pośrednictwem Witryny ani korzystania z Usługi w sposób, który nie ma charakteru osobistego.

Aby korzystać z funkcji Witryny, Użytkownik powinien na własny koszt zapewnić połączenie z internetem od wiarygodnego dostawcy. Blue SAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w sprzęcie Użytkownika wynikające bezpośrednio lub pośrednio z połączenia internetowego.

6. Zasady postępowania

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny, jej funkcji, a także Usługi w celach zgodnych z prawem i niniejszymi Warunkami. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać ani nie rozpowszechniać za pośrednictwem Witryny i jej funkcji nielegalnych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obraźliwych lub zakłócających spokój treści ani nie wykorzystywać Witryny i jej funkcji do wykonywania jakichkolwiek czynności, które mogą zaszkodzić wizerunkowi i reputacji Blue SAS lub spowodować jakiekolwiek inne straty lub szkody dla Blue SAS.

Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać materiałów reklamowych, niechcianych i/lub niezamówionych komunikatów, które mogłyby zakłócać korzystanie z Witryny przez osoby trzecie.

7. Własność intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że wszystkie informacje, dane, oprogramowanie, treści, muzyka, dźwięki, zdjęcia i obrazy, filmy i wszelkie inne treści w Witrynie („Treści”) są wyłączną własnością Blue SAS i/lub jej licencjodawców. 

Z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszych Warunków Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Treści i/lub Witryny i ma wyłączne prawo do korzystania z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Użytkownik jest upoważniony do drukowania i/lub pobierania Treści (w tym Warunków) wyłącznie na własny użytek.

8. Hiperłącza do innych stron internetowych 

Witryna zawiera hiperłącza do zasobów internetowych innych partnerów biznesowych Blue SAS. Publikacja hiperłączy w Witrynie prowadzona jest w celach informacyjnych oraz aby zapewnić Użytkownikowi odniesienia i nie oznacza jakiegokolwiek rozpoznania lub zatwierdzenia ich treści przez Blue SAS. Ponadto Blue SAS nie kontroluje treści, informacji, usług i/lub produktów oferowanych przez takie powiązane strony internetowe. Blue SAS nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność i aktualizację informacji publikowanych na takich powiązanych stronach internetowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z takich stron na własne ryzyko. Publikacja hiperłącza lub innych zasobów internetowych w witrynie nie oznacza żadnego rodzaju powiązania i/lub partnerstwa między Blue SAS a właścicielami powiązanych stron internetowych.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Blue SAS ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane działaniami umyślnymi lub rażącymi zaniedbaniami popełnionymi przez swoich pracowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty następcze, szczególne, przypadkowe lub pośrednie, ani za szkody, takie jak utrata zysków, które mogą wynikać z niniejszych Warunków. W każdym przypadku odpowiedzialność Blue SAS jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

10. Wyłączenie gwarancji

Nasza Usługa i treści są udostępniane na zasadzie „takie jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnej gwarancji ani oświadczeń. Żadna z informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny lub innych środków związanych z naszymi usługami nie stanowi podstawy do żadnej gwarancji, która nie jest wyraźnie określona w niniejszych Warunkach.

11. Polityka prywatności i informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i jak wykorzystujemy pliki cookie, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

12. Zmiany

Blue SAS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia, gdy są one konieczne ze względu na zmiany warunków rynkowych, zmiany w rozporządzeniach lub regulacjach lub w przypadku zmian czynnika ryzyka dla Blue SAS i/lub w związku ze świadczeniem usług udostępnianych na stronie Blue SAS, innych firm należących do grupy lastminute.com i/lub ich partnerów. 

13. Prośba O Pomoc

Konsumenci i użytkownicy, którzy potrzebują informacji i pomocy w zakresie produktów lub usług oferowanych przez firmy należące do grupy lastminute.com, mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem kanałów wsparcia dostępnych na naszych stronach internetowych.

Użytkownicy biznesowi (specjaliści i firmy) mogą skontaktować się z nami, wysyłając e-maila do referenta ds. handlowych lub na adres wskazany w dokumentacji umownej.

Zgodnie z art. 16 aktu UE o usługach cyfrowych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r.) („DSA”) grupa lastminute.com zapewnia specjalny kanał do przesyłania informacji dotyczących nielegalnych treści na swojej stronie internetowej, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony poświęconej akt o usługach cyfrowych.

Na mocy art. 20 aktu UE o usługach cyfrowych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r.) („DSA”) grupa lastminute.com zapewnia wewnętrzny system rozpatrywania skarg, który zgodnie z art. 16 DSA umożliwia konsumentom i użytkownikom biznesowym („Odbiorcom usługi”) złożenie skargi na decyzję dotyczącą nielegalnych treści lub niezgodności z warunkami (takimi jak decyzja o usunięciu, wyłączeniu, zawieszeniu lub zablokowaniu dostępu użytkownika do informacji, usług lub konta) podjętą przez lastminute.com. Ten wewnętrzny system rozpatrywania skarg jest dostępny na naszej specjalnej stronie poświęconej aktowi o usługach cyfrowych.

14. Wybór prawa i wyłączna jurysdykcja

Wszelkie spory wynikające lub związane ze stosunkiem między Blue SAS a Użytkownikami będą rozstrzygane, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, to znaczy przez prawo francuskie. 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i umowy międzynarodowe, strony uzgadniają, że  wszelkie spory, które mogą powstać między nimi w odniesieniu do niniejszych Warunków, będą wyłącznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe terytorialnie dla siedziby Blue SAS. 

W przypadku gdy Użytkownik jest konsumentem, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania lub zameldowania Użytkownika.

Pragniemy Cię poinformować, że Komisja Europejska udostępnia wszystkim obywatelom UE internetową platformę rozstrzygania sporów w zakresie usług świadczonych przez przedsiębiorstwa z UE („platforma ODR”), którą możesz znaleźć pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Jeśli jednak Twoja skarga nie zostanie zaakceptowana przez tę platformę, aby umożliwić nam rozwiązanie Twojego problemu, zachęcamy do bezpośredniego skontaktowania się z naszym personelem za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Informacje kontaktowe:

75, boulevard Haussmann - 75008 Paryż, Francja

E-mail: [email protected]
Subskrybuj za darmo, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje dotyczące podróży.
Kliknij przycisk Zezwalaj, gdy zostanie wyświetlony monit dotyczący powiadomień.